Има ли място религията в българското училище?

0

- Advertisement -

Светият Синод иска тя да влезе в избираемите часове

Светият Синод предлага православието да се включи и в избираемите учебни часове, а не само в рамките на СИП-асвободно избираемите такива. Това става ясно от обръщение на ловчанския митрополит Гавриил, ръководител на Културно-просветния отдел при Св. Синод, до кметовете, директорите на училища и детски градини и до родителите в духа на националния празник 24 май, цитиран от БГНЕС.

Какво иска Църквата?

В дните на изпитания, с които се сблъсква целият свят, светата ни Църква приласкава и утешава, окуражава и възпитава чедата си в дух на крепка вяра, надежда и любов, социална отговорност и солидарност. Ние виждаме и разбираме трудностите, с които ежедневно се сблъсква всяко семейство, детските градини, училищата, държавните, областните и общинските ни институции като цяло. Подкрепяме българската държава, която се опитва да подпомогне нашите граждани и, от своя страна, желаем да допринесем за добруването на скъпия ни народ. В тази връзка насочваме вашето внимание към обучението по религия – християнство-православие като незаменим фактор за духовно-нравственото възпитание на българските ученици, което е от съществено значение за стабилното им личностно развитие, за тяхното справяне в живота и за умението им да работят градивно и да реагират морално в периоди на глобални кризи, опасни епидемии и всеобща несигурност„, се казва в обръщението.

- Advertisement -

От Светия Синод припомнят, че през настоящата 2020 г. успешно са завършили написването на своите учебници по религия – християнство-православие от 1-ви до 5-ти клас, както и че продължават работата си по учебниците от 6-ти до 12-ти клас. Съвсем скоро предстои финалното им одобрение от министъра на образованието и науката, като първите учебници по религия ще влязат в образователната система през учебната 2020-2021 година. Предметът религия обаче може да изучва само в рамките на свободно избираемата подготовка (т.нар. факултативни часове), като по него не се пишат оценки – по данни на БНР той се изучава едва в 147 училища в цялата страна. Родителите като цяло не избират религията като задължително избираем час – вместо това се спират (или директорите ги определят) на българския и математиката, които да подпомогнат и надградят общообразователната подготовка на учениците по тези предмети.

Културно-просветният отдел при Св. Синод предлага от началото на учебната 2020-2021 г. предметът религия да бъде включен и в избираемите учебни часове (ИУЧ) във всички български училища. „Учебниците на Българската православна църква ефективно и навременно ще подпомогнат процеса на обучението по религия в ИУЧ като по-подходяща форма за изучаване на предмета от факултативно избираемите часове (ФУЧ)“, казват оттам.

Затова призовават кметовете да подпомогнат директорите на общинските детски градини и на училищата в тяхната община така, че обучението по религия да заеме подобаващо и по-значимо място във възпитателните дейности и учебния план. „Молим ви да се обърнете към тях, поощрете ги в това отношение, подайте им ръка и във финансов план!“, апелират от Българската православна църква. Към началниците на РУО-та молбата е за сътрудничество с местните общински и епархийски власти и към поощряването на директорите и учителите да обърнат внимание на този аспект в личностното и културно изграждане на децата и учениците. Към директорите на детските градини пък апелът е да включат допълнителна педагогическа ситуация по „религия – християнство-православие“, която да бъде част от максималния общ седмичен брой на педагогическите ситуации в детската градина.

Какво позволява и забранява Законът?

Съгласно Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 89, ал. 1 „в избираемите учебни часове се осъществява обучение за придобиване на разширената подготовка, профилираната подготовка и/или отрасловата, специфичната и разширената професионална подготовка, както и на специализираната подготовка“, поясняват от Св. Синод. В ал. 2 се уточнява, че „в избираемите учебни часове може да се изучават и учебните предмети по чл. 76, ал. 1, 2, 3, 4 и 5“. В чл. 76, ал. 4 специално се регламентира, че „при условията и по реда на същия закон в процеса на училищното образование може да се изучава и учебният предмет религия“. „Това позволява учебният предмет религия – християнство-православие да бъде включен с ред избираемите учебни часове в училищния учебен план„, мотивират се от църквата и призовават през следващата 2020-2021 учебна година часовете по този учебен предмет заемат място сред избираемите учебни часове в училищата.

Молим ви най-настоятелно да приемете на педагогически съвет религиозното обучение и възпитание на вашите ученици да бъде сред приоритетните в избираемите учебни часове. Нека повече родители да имат възможност да получат информация чрез родителски срещи и електронни съобщения за предмета религия и да могат чрез класните ръководители да подадат заявления до директорите за изучаването му. Тази инициатива ще ви се отблагодари с по-спокойни, по-послушни, по-добри и по-ученолюбиви ученици„, се казва в обръщението.

- Advertisement -

Подобни публикации

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече