Омбудсманът даде становище за проекта на МОН: Задължително онлайн обучение, но с осигурени интернет и устройства за децата

0

- Advertisement -

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до председателя на парламентарната комисия по образованието и науката Милена Дамянова във връзка с готвените от МОН изменение и допълнения в Закона за предучилищно и училищно образование. Новите текстове се отнасят до включването на 4-годишните деца в задължително предучилищно образование и въвеждането на трайна законова уредба на обучението от разстояние в електронна среда, съобщава Actualno.com.

В становището си доц. Ковачева подкрепя регламентирането на електронно дистанционно обучение на учениците, но обръща внимание, че по време на дистанционното обучение при извънредното положение заради коронавируса, се е откроил проблем с дигиталното неравенство в обществото, тъй като една част от децата реално са били изключени от процеса на това обучение.

Илюстративна снимка: Unicef

Омбудсманът подчертава, че до институцията пишат много родители, които нямат възможност да закупят електронни устройства за децата си, както и да поемат месечните разходи за заплащане такси за интернет. „Съгласно чл. 53, ал. 3 на Конституцията на РБ основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно. Задължение на държавата е да бъдат осигурени условия за реализиране на безплатно образование. Реална е опасността да бъдат дигитално изключени и в невъзможност за участие в онлайн обучение децата от социално слаби семейства или семейства, чиито доходи не позволяват закупуването на електронни устройства, семействата с две деца, децата, настанени в интернати, както и децата от ромските общности“, подчертава омбудсманът.

В становището си доц. Диана Ковачева посочва още и проблемите с обучението в електронна среда на децата със специални образователни потребности. Тя поставя акцент върху факта, че липсата на адаптирани програми, малкото часовете за ресурсно подпомагане и техническа неосигуреност на ресурсните учители и на интернет платформите за адекватна и пълноценна работа с децата, водят до непълноценно електронно обучение и регрес във вече постигнати знания и умения на учениците.

- Advertisement -

Омбудсманът настоява, независимо, че е предвидено до 20% електронно дистанционно обучение само за учениците от иновативните училища, то да се направи след оценка на влиянието на обучението в електронна среда върху психофическото им развитие и за формирането на комуникационните им умения.

„Проведеното дистанционно обучение бе възприето в голяма степен от участниците в него и от обществото като успешно. Подкрепям въвеждането на новите технологии в образованието и дигитализацията му, но това трябва да бъде съобразено с възможностите на семействата и те да бъдат ефективно подпомогнати, така че всички деца в страната да имат равен достъп до електронните ресурси и да се възползват от достиженията на електронната среда“, пише Ковачева.

Омбудсманът подчертава в становището си, че задължителното предучилищно образование от 4-годишна възраст е подходяща мярка, но тя следва да бъде въведена само когато има ясни гаранции за родителите, децата и учителите, че подобен проект може да се реализира.Въвеждането на задължителното предучилищно образование за четиригодишните деца ще бъде в полза на децата, но системата трябва да бъде готова като осигури необходимата материална база, подготвени учители, адаптирани учебни програми (с преимущество на повече игри за децата)“, акцентира Диана Ковачева.

Тя набляга на факта, че задължителното предучилищно образование, макар да е безплатно, реално е съпроводено с допълнителни такси, като в някои общини те са премахнати, но в други продължават да се явяват пречка за обхващането в образователната система на децата от семейства с ниски доходи и неблагоприятно социално положение.

Институцията на омбудсмана прие за своя кауза и премахването на таксите за детските градини като инструмент за осъществяване на равния достъп до образование на всички деца. Намирам, че решението за подпомагане със средства от държавния бюджет на нуждаещите се семейства за заплащане на таксите за ползване на детски градини от децата им е първата стъпка към въвеждането на мерки за отпадането на таксите за детска градина за всички деца, обхванати в задължителното предучилищно образование“, пише още омбудсманът.

Ковачева подчертава,  че са необходими  ясни и справедливи критерии, така че мярката за подкрепа от държавния бюджет да обхване всички деца, живеещи в бедност и в риск от бедност.

- Advertisement -

Подобни публикации

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече