Европейските адвокати: Гешев обявява подсъдими за виновни и преследва защитници

0

- Advertisement -

Съветът на адвокатурите и правните общества в Европа представлява адвокатурите и правните общества в 45 държави и чрез тях – повече от един милион европейски адвокати. Съветът е признат като глас на европейската правна професия и представлява европейските адвокатури и правни общества и общите им интереси пред европейски и други международни институции.

ССВЕ отбелязва със съжаление, че настоящите развития в България водят до

сериозно накърняване на споделени ценности, включително свободата, демокрацията, равенството,

върховенството на закона и правата на човека, залегнали в чл. 2 от Договора за ЕС.

ССВЕ следи с тревога тези развития, които са съпътствани от слабости на върховенството на закона и институционални недостатъци в България, особено по отношение на независимостта на съдебната власт, разделението на властите и борбата с корупцията.

Конституцията на Република България гарантира свободата, независимостта и самостоятелността на адвокатурата, като й възлага да защитава правата, свободите и законните интереси на гражданите и юридическите лица. Това показва изключителната роля на адвокатурата в обществото, както и за защитата на обществения интерес.

ССВЕ би желал да изрази

опасенията си относно процедурата за предлагане и статута на настоящия главен прокурор,

- Advertisement -

както и относно липсата на ефективни механизми за отчетност в неговата работа. Буди както недоумение, така и опасения, че в публичните си изказвания новият главен прокурор неглижира ролята на адвокатурата и не приема, че адвокатите са равнопоставени участници, когато се явяват в ролята на защитници на обвиняеми в наказателния процес, и че те са основна гаранция за представляване на законните права и интереси на гражданите.

В тази връзка ССВЕ също така би желал да припомни основополагащия принцип, че адвокатите не следва да бъдат идентифицирани с техните клиенти. В това отношение ССВЕ изразява опасения по повод

няколко наказателни производства, образувани срещу адвокати.

ССВЕ изразява сериозна тревога по повод няколко системни предизвикателства в сферата на правосъдието в България, включително действия, които подкопават принципа за презумпцията за невиновност. Този принцип е сред основните, залегнали в Хартата на основните права на ЕСС, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, други международни правни инструменти, както и Директива 2016/343 относно укрепването на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство. ССВЕ наблюдава нарушение на този принцип, когато

главният прокурор публично обявява лица за виновни, преди да е издадено съдебно решение.

Прилагането и спазването на правото на ЕС и практиката на Съда на ЕС и Европейския съд по правата на човека са от първостепенно значение. Що се отнася до България, ССВЕ обръща внимание на необходимостта да се осигури пълно спазване на установената съдебна практика.

ССВЕ подкрепя българската адвокатура в усилията да отстоява върховенството на закона и независимостта на съдебната власт и изразява своята солидарност с адвокатите в законните им искания и стремеж към правосъдие, прозрачност и демократични принципи.

ССВЕ порицава остро всеки опит за пренебрегване на върховенството на закона като обща ценност на ЕС, независимостта на съдебната власт и важната роля на адвокатурата и адвокатите в обществото.

Източник: „Дневник“

- Advertisement -

Подобни публикации

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече