Нинова: Забраняваме увеличението на цените на мобилните услуги; Операторите излязоха с позиции

0

- Advertisement -

Ако цената бъде повишена, ще бъдат наложени мерки, закани се министърът

Държавата се обяви против увеличаване на таксите на мобилните оператори. Това стана ясно на пресконференция на министъра на икономиката Корнелия Нинова. В решението участва и Комисията за защита на потребителите. 

До реакцията се стигна, след като телекомите обявиха, че през следващата година абонатите им ги очаква увеличение на месечните таксите. Проблемът според Нинова и КЗП идва от това, че като мотив за сформиране на новата цена се използва инфланцията за две години и така според тях увеличението ще е двойно.

Само два дни след като абонати получиха съобщения за предстоящо увеличаване на таксите,  държавата реагира. „За нас това е нелоялно и от днес още ще има акт на органа, с който я забраняваме“, каза Нинова.

До решението се стигна след среща с Комисията за защита на потребителите и неправителствени организации. Проблем всички те виждат заради формулата, по която ще се изчислят новите такси. „Защото искат да го направят за 2020 г. и за 2021 г. накуп през януари или февруари, когато излезе индексът на НСИ да се отрази на фактурите за февруари”, посочи Корнелия Нинова.

Последва предупреждение. „Ако го направят, ще приложим всички механизми и законови похвати, за да не допуснем това. А те са няколко: налагане на глоба – размер от 1000 до 30 хиляди лева, но и ще се обърнем към съда, за да поискаме, ако нашата заповед бъде обжалвана да се приложи предварително изпълнение, т.е. да не се пристъпва към увеличение на цената”, заяви Нинова.

Нинова: Правителството полага усилия за цената на тока

Не закъсня реакцията на мобилните оператори. От Vivacom са категорични, че стриктно спазват българското законодателство. „Не бихме могли да коментираме въпросната заповед, преди да се запознаем с нейното съдържание”, пише още в документа. Те посочват, че винаги са били честни в отношенията с клиентите и през годините са доказали, че работят в техен интерес.

Ето позицията на Vivacom:

„Vivacom стриктно спазва българското законодателство. Не бихме могли да коментираме въпросната заповед, преди да се запознаем с нейното съдържание. Винаги сме били изключително честни и прозрачни в отношенията с клиентите и през годините сме доказали, че работим в техен интерес и сме лоялен партньор на бизнеса“.

От Telenor обясниха, че също още чакат да получат заповед от Комисията за защита на потребителите, но уточняват – индексацията, която предвиждат, би се отразила на фактурите след февруари и че при 50% от клиентите им таксата ще се промени с по-малко от 1 лев с ДДС. 

Цялата позиция на Telenor:

„Във връзка със становището на вицепремиера и министър на Икономиката и индустрията г-жа Корнелия Нинова и публикуваното съобщение на страницата на Комисия за защита на потребителите (КЗП), бихме искали да потвърдим, че сме запознати с тях. Доколкото на този етап не сме получили заповед, издадена от КЗП за забрана на нелоялна търговска практика, свързана с планираната от нас индексация, планираме да изчакаме получаването й , съответно да се запознаем със съдържанието й, след което ще оповестим последващите си стъпки.

Междувременно по отношение на обявеното на 21.12.21 г. решение за индексация на цените на месечните абонаменти, бихме искали да изразим следното становище:

Като отговорна компания, която иска да отговори на повишеното потребление в настоящата пандемична ситуация, Теленор България предприема всички необходими действия, които ще позволят непрекъснатост на услугите и постоянна свързаност на гражданите с необходимото качество.

Взехме това нелеко бизнес решение поради значителното нарастване на оперативните разходи, предизвикано от покачването на цените на електроенергия, горива, различни продукти и услуги на пазара, както и на вносните компоненти, които се влагат при изграждане и модернизиране на мрежата.

Бихме искали да подчертаем, че в интерес на потребителите взехме решението да отложим прилагането на инфлационния индекс за 2020 г. и да го приложим през февруари, заедно с този за 2021 г., като по този начин считаме, че индексацията е максимално щадяща за клиентите ни. Индексацията ще се отрази във фактурата на настоящите клиенти след 05.02.2022 г. Очакваме индексацията да е около 5%, формирана по следния начин:

– За 2021 г. индексацията се извършва, като се прилага средногодишният индекс на потребителските цени (ИПЦ), публикуван от Национален статистически институт (НСИ) за 2020 г., който е в размер на 1.7%.

– В началото на следващата календарна година, Теленор България ще индексира месечните абонаменти с ИПЦ за 2021г., чийто прогнозен размер към момента е около 3.3%. Веднага след като Националният статистически институт публикува размера на средния годишен индекс на потребителските цени (СГП) за 2021 г., което публикуване се очаква в средата на януари 2022 г., Теленор България ще информира потребителите си за точния му размер.

За 50% от клиентската ни база тази промяна ще бъде в размер на по-малко от 1 лев с ДДС.

- Advertisement -

Индексацията се извършва в съответствие със сключените с потребителите индивидуални договори, които предвиждат, че Теленор България има право да индексира месечния абонамент веднъж годишно, с размера на обявения от НСИ средногодишен индекс на потребителските цени, за предходната година, като информира потребителя в първата месечна фактура след индексирането. До този момент Теленор България не се е възползвала от правото да индексира цените, но нарастването на оперативните ни разходи в пъти, което отчитаме от старта на пандемията и особено през последните няколко месеца, наложи взимането на това нелеко решение.

Уверяваме Ви, че решението за индексация бе взето след задълбочени анализи и внимателно проучване на практиките на пазара на телекомуникационни услуги в Европа, където индексация на цените на мобилните услуги е обичайна практика. В допълнение, видно от потребителската кошница, изследвана от НСИ при определяне средногодишния индекс на потребителските цени, единствено цената на електронните съобщителни услуги през последните 18 месеца е продължавала да пада.

Важно е също да отбележим, че в тежката ситуация на пандемия, Теленор България запази броя на служителите си, продължи да разчита на всички свои местните доставчици и подизпълнители, без да намаляваме обема на поръчките си за стоки и услуги към тях. В резултат на това, като голям работодател и корпоративен данъкоплатец, Теленор България продължава да дава своя принос за развитие на българската икономика.

Бихме искали да Ви информираме, че гореизложеното и допълнителни детайли са посочени и в отговора ни към Омбудсмана на Република България, който беше изпратен днес“.

От A1 обясниха също, че индексацията се налага заради увеличените разходи и в интерес на потребителите е използван този подход. Категорични са, че винаги са спазвали законодателството и ако КЗП наложи, ще направят индексацията на два пъти.

Ето позицията на A1:

„На 21 декември 2021 година А1 България предприе комуникационна кампания относно индексиране на месечните абонаментни такси по договорите за ползване на телекомуникационни услуги, за която уведомихме Комисия за защита на потребителите (КЗП) на 13.12.2021 г. Промяната на месечните такси включва средногодишния индекс на потребителските цени за предходната и тази година (прогнозно около 4,1 %).

В интерес на потребителите сме решили индексацията с индекса за 2020 година да бъде реално отразен в месечните сметки на абонатите през първото тримесечие на 2022 година, заедно с индексацията за 2021 г. По този начин ще бъде избегнато неудобството от две последващи промени в сметките. Друго предимство на този подход е, че месечните абонаментни такси ще бъдат индексирани на по-ниска база спрямо индексацията в две различни години и съответно крайното увеличение ще бъде по-малко за клиентите. (Моля, вижте таблицата в края на документа с прогнозното увеличение, ако сумарният средногодишен индекс за 2020 и 2021 година е 4,1%).

Индексирането на таксите бе наложено от инфлацията, която се наблюдава през предходните няколко години. Всичко това произтича от повишените цени на технологично и строително оборудване, свързаните услуги и енергийни продукти, чрез които ние изграждаме и поддържаме нашите мрежи, за да осигурим свързаност на потребителите. Разходите ни за създаване и предлагане на качествени продукти и услуги се увеличават, докато цените ни останаха без промяна през 2020 и 2021 година, а мрежата ни регистрира все по-голямо натоварване.

Употребата на мобилни и фиксирани услуги се е увеличила в пъти през последните години. Ако вземем за пример мобилния интернет, в момента потребителите заплащат много по-ниска цена за мегабайт мобилен интернет, отколкото преди няколко години. Тази тенденция доведе и до високото търсене на неограничени мобилни планове в момента. Поради тези причини се налага да индексираме цените на нашите услуги, за да компенсираме нарастващата инфлация и предизвиканите от нея по-високи разходи за компанията.

А1 винаги е спазвала стриктно законите и регулациите, като е водила прозрачен диалог с институциите и държавните органи. Индексацията за текущата година с индекса за предходната се въвежда сега, при наличието на безспорно правно основание. Единствено водени от потребителския интерес, взехме решение индексирането да бъде отразено в началото на 2022 г., когато се генерират фактурите за ползвани услуги за месец декември 2021 г. Тогава се очаква Националният статистически институт да публикува и средногодишния индекс на потребителските цени за 2021 г. Планираме двата индекса да се сумират и да се приложат наведнъж за бъдещи фактури, без да засягат вече издадени такива.

В случай че Комисия за защита на потребителите настоява да приложим веднага индексацията за настоящата година и отделно в 2022 г. да индексираме с инфлацията за 2021 г., потребителите ще бъдат поставени в по-неизгодно положение и ще понесат по-високи цени. Както винаги досега и при този случай ще разчитаме на диалогичност от страна на държавните институции, тъй като се стремим да бъдем максимално прозрачни и коректни в отношенията си с крайните потребители. Свързаността е по-важна от всякога и нашите услуги са структуроопределящи за цялото общество. Поради тази причина за нас е важно да продължим да ги развиваме и да предлагаме качествени телекомуникационни услуги, а единственият начин е да се съобразяваме с икономическата обстановка и ситуацията на пазара“.

От Българска асоциация на кабелните комуникационни оператори (БАККО) също излязоха със становище по казуса.

Ето цялата позиция:

„БАККО изразява загриженост от опитите за непазарна намеса от страна на държавата във връзка с обявеното намерение за индексация на цените на телекомуникационните оператори.

Бихме искали да обърнем внимание, че индустрията е готова на диалог по икономическите причини, довели до това трудно решение.

Планираната индексация ще се отрази средно с до 1 лв. на месец на потребител, което се случва на фона на постоянно нарастваща инфлация и ръст на оперативните разходи на практически всеки бизнес.

Предприетите действия са изцяло в съответствие с действащото законодателство и европейската практика, и са крайно необходими, за да могат телекомуникационите оператори да продължат да предоставят услуги с непрекъснато и високо качество, както и да гарантират инвестициите в развитие на модерна инфраструктура.

Отворени сме за дискусия с всички компетентни институции”.

По-рано през деня от КЗП обясниха, че в договорите е едностранна промяната на цените, но с условие. „Тази индексация може да се прави веднъж годишно и то с индексът от предходната година”, заяви Димитър Маргаритов.

- Advertisement -

Подобни публикации

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече