АДФИ удари схема на кмета от ГЕРБ Димитър Бръчков с ВиК проект край Петрич

0

- Advertisement -

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е приключила 113 специализирани проверки в общински и кметски администрации. Инспектирани са 135 обществени поръчки на обща стойност 449 056 904 лева и 1608 договора на обща стойност 228 335 326 лева, информираха от пресцентъра на АДФИ.

По време на инспекциите са установени 343 нарушения и са съставени 319 акта за установяване на административно нарушение. Констатирани са 23 непроведени или неоснователно проведени ОП на обща стойност 438 667 487 лева.

Установените нецелево разходвани средства са в размер на 38 832 554 лв., от които по време на инспекциите са възстановени в бюджета 156 644 лева.

В хода на инспекциите са разкрити причинени вреди за 132 038 лева, като от тях са възстановени 112 055 лева. Съставени са 5 акта за начет и измама.

Сред нарушителите по смисъла на закона са общините Петрич и Хаджидимово, ръководени от Димитър Бръчков (ГЕРБ) и Людмил Терзиев (ДПС-НДСВ).

Проверка е извършена по проект на петричките общинари за изграждане на канализационна мрежа, колектор и пречиствателна станция в близкото до града село Кавракирово.

Проверка за законосъобразност по спазване на нормативните актове уреждащи бюджетната, финансово – стопанската и отчетната дейност при възлагането и изпълнението на инвестиционен проект с наименование „Вътрешна канализационна мрежа, външен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води.

Проследено е как е възложена обществената поръчка и как се осъществява счетоводното отразяване. В резултат на извършената финансова инспекция от органите на АДФИ са установени виновно причинени вреди от изплатени, но неизпълнени строително-монтажни работи по договор на стойност 2 269 лева.

- Advertisement -

С платежно нареждане парите са били възстановени по сметката на Община Петрич. Проверени са 3 обществени поръчки на обща стойност на 383 333 лева, по които са отчетени разходи за 397 126 лева. При извършените проверки са установени 3 финансови нарушения и са съставени 3 акта.

В серия разследвания Narod.bg извади наяве гигантски злоупотреби на Димитър Бръчков, които стават обект на проверки от страна на Европейската прокуратура на Лаура Кьовеши.

Сключен е бил договор, с който са поети задължения за извършване на разходи, без да са приложени контролни дейности, включващи предварителен контрол за законосъобразност. За установеното нарушение също е съставен акт. По различите текстове в закона петричките общинари около Димитър Бръчков са получили други четири акта.

В Хаджидимово пък е направена проверка за законосъобразност на разходване на средствата, предоставени от централния бюджет за компенсации и субсидии за обществения транспорт.

Проследено е дали са спазени изискванията за субсидиране на нерентабилни автобусни линии и превоза на хора, определени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози в планински и други райони.

При финансовата инспекция на Община Хаджидимово е установено, че са изплатени компенсации за превоз на лица, получаващи пенсия, в общ размер на 16 093 лева, без размерът на компенсацията да е определен на база фактически предоставени транспортни услуги. Съставен са актове за нарушения на длъжностни лица в кметската администрация в Хаджидимово.

За установеното нарушение е съставен АУАН срещу отговорното длъжностно лице. Установени са нецелево разходвани от Община Хаджидимово средства, в общ размер на 38 380 лв., в т.ч.: -16 094 лв. за компенсиране превоза на лица, получаващи пенсия, за които превозвачите не са представили разходооправдателни документи; -4 075 лв. – разлика между платената цена за специализиран превоз на деца и ученици с автомобил над 22 места и полагащата се цена за превоз с автомобил до 22 места; 148 проверени задачи -10 286 лв. изплатени на двама превозвачи субсидии за междуселищни пътнически превози в слабонаселени планински и други райони, за които не са налични изискуемите по Наредбата документи, удостоверяващи разходването им; 7 925 лв., предоставени на училище, са изразходвани за превоз по маршрут, който не подлежи на компенсиране по чл. 19, ал. 8 от Наредбата.

По време на финансовата инспекция нецелево разходваната сума от 38 380 лв. е възстановена от Община Хаджидимово по сметка на централния бюджет. От посочената сума 26 380 лв. е възстановена по сметка на общината от превозвачите, получили средствата.

Неоснователно изразходваната сума от 7 925 лв. не е възстановена от училището по сметка на общината, за което на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ са дадени указания. Проверено е изпълнението на 2 договора, по които за проверявания период са изплатени общо 13 262 лв., при което са установени нецелево изразходвани 4 075 лв.

- Advertisement -

Подобни публикации

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече